Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Video web i ffmpeg

formats video per a web

http://www.w3schools.com/html/html5_video.asp

Crear / Convertir videos

ffmpeg -i movie01_text.dv -acodec libvorbis -ac 2 -ab 160k -ar 44100 -b 700k -s 600×450 output.webm

ffmpeg -i movie01_text.dv -acodec libvorbis -ac 2 -ab 160k -ar 44100 -b 700k -s 600×450 output.ogv

ffmpeg -i movie01_text.dv -acodec libfaac -ab 160k -vcodec libx264 -b 700k -bt 700k -threads 0 -s 600×450 output.mp4

Convertir audio avi de ac3 a mp3

ffmpeg -i video.avi -f avi -vcodec copy -acodec libmp3lame -ab 384k -aq 300 -vol 200 -ar 48000 -ac 2 videoMP3.avi

Amb avconv a format xvid

avconv -i video.avi -vcodec libxvid -acodec libmp3lame -ab 384k -aq 300 -vol 200 -ar 48000 -ac 2 video.avi

Zentyal afegir llistes negres URL

Les llistes es poden descarregar de

http://urlblacklist.com/?sec=download

Afegir a HTTP proxy –> Categorized Lists

Aquest fitxer s’organitza en categories, cada categoria té moltes webs

Després es pot seleccionar quines categories s’accepten i quines no

Script perl migrate zentyal network objects from 2.2 to 2.3

Dades en objects.csv


Xarxes alumnes,Aula Idiomes ,ipaddr,192.168.0.0,24 ,
Xarxes alumnes,Xarxa educat1x1 ,ipaddr,192.168.168.0,21 ,
Xarxa docent profes No proxy,Profes docent 130 ,ipaddr,192.168.130.0,24 ,
AulaIdiomes,aula Idiomes ,iprange,192.168.0.101,192.168.0.125,
AulaIdiomes,server-idiomes ,ipaddr,192.168.0.249,32 ,
Informatica Alumnes,Informatica ,ipaddr,192.168.2.0,24 ,
No proxy alumnes,no_proxy,iprange,192.168.0.150,192.168.0.200,
Reserves docent,laptop-alex ,ipaddr,192.168.130.10,32 ,00:00:00:01:01:02
Reserves docent,alumneHector2012 ,ipaddr,192.168.130.100,32 ,00:00:00:01:01:01

Script addNetObjects.pl

#chmod +x addNetObjects.pl
#./addNetObjects.pl


#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

use EBox;
use EBox::Global;
use EBox::Objects;
use Scalar::Util;

EBox::init();

open (my $OBJECTS, 'objects.csv');
# File objects.csv format "objecte name", "member name", "member type", "member ip", "member mac o ip"
# types : ipaddr | iprange

my $module = EBox::Global->getInstance(0)->modInstance(qw(objects));
if (not $module) {
EBox::error(qw(objects) . "has impot data but it is not installed, not importing");
return;
}

my @members;
my $object = '';

while (my $line = <$OBJECTS>) {
chomp ($line);
my $member;

my ($objectname, $membername, $membertype, $memberip, $memberipormask, $membermac) = split(',', $line);

$membername =~ s/^\s+|\s+$//g;
$membertype =~ s/^\s+|\s+$//g;
$memberip =~ s/^\s+|\s+$//g;
$memberipormask =~ s/^\s+|\s+$//g;

if ($membertype eq 'ipaddr') {
if ($membermac) {
$membermac =~ s/^\s+|\s+$//g;
$member = { 'name' => $membername,
'address_selected' => $membertype,
'ipaddr_ip' => $memberip,
'ipaddr_mask' => $memberipormask,
'macaddr' => $membermac };
} else {
$member = { 'name' => $membername,
'address_selected' => $membertype,
'ipaddr_ip' => $memberip,
'ipaddr_mask' => $memberipormask };
}
} else {
$member = { 'name' => $membername,
'address_selected' => $membertype,
'iprange_begin' => $memberip,
'iprange_end' => $memberipormask };
}

if ($object ne $objectname) {
# canvi objecte
if (@members) {
# Some member exist. Not first loop
print "Adding $object...\n";
$module->addObject('name' => $object, 'members' => \@members);
@members = ();
}
$object = $objectname;
}
push(@members, $member);
}

print "Adding $object...\n";
$module->addObject('name' => $object, 'members' => \@members);

close ($OBJECTS);

1;

Windows XP demana programa per obrir unitat

Es tracta d’un virus d’autoarranc

Cal modificar els permisos del fitxer autorun.inf

c:>……\attrib -s -r -h c:\autorun.inf

I després esborrar-lo

c:>……\del c:\autorun.inf

Convertir cue / bin a iso

$ sudo apt-get install bchunk
$ bchunk file.bin file.cue image.iso

Descarregar totes les entregues activitat Moodle

En versions inferiors a la 2, on ja està la opció integrada, es pot fer servir el plugin de firefox DownThemAll!.

1. Accedir a les tasques trameses de l’activitat

2. Modificar “” per tal que es mostrin totes

3. Accedir Eines > DownThemAll!Tools > DownThemAll

4.Aplicar FastFiltering “moddata” que és el directori on es troben les entregues

5. Descarregar

Redimensionar imatges en Massa

Es pot instal·lar un afegit al navegador d’arxius nautilus

sudo apt-get install nautilus-image-converter

(Sortir de la sessió)

Després només cal seleccionar les imatges i amb el botó dret accedir a la opció “Redimensiona les imatges …”

Bona opció per afegir fotos a la web


Recuperar Grub

# Busca on està la partició
> find /boot/grub/stage1
# Posar el valor
> root (hdX,Y)

> kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-20-386 root=/dev/sdaX+1 ro

> initrd /initrd.img-2.6.15-20-386

> boot


Després d'arrencar


# grub-install --recheck /dev/sda 

TeamViewer

Software d’accés remot

http://www.teamviewer.com/en/index.aspx

No necessita permisos al router, només instal·lar el client